Företagsanpassade kurser

Genom erfarenhet, utbildningsuppdrag och tidigare samarbeten har vi en unik möjlighet att erbjuda företagsanpassade kurser.
NAUI har många och långa partnerskap med vetenskapliga institutioner, myndigheter och organisationer som vi kan dra nytta och lärdomar från i dessa kurser.
Nedan följer ett axplock av de specialanpassade utbilningar som vi kan erbjuda som öppna kurser såväl som företagsanpassat. Söker du andra utbildningar så går det bra att skicka en förfrågan, så ser vi vad/hur det kan erbjudas.


NAUI Public Safety Diver
Utbildningen riktar sig till myndigheter och företag som bedriver säkerhetsrelaterad dykning mot allmänheten. Det kan röra sig om polisiär eftersökning, räddningsdykning och eftersök, brottsplatsundersökning i undervattensmiljö etc. Kontakta oss för mer information.


Search and Rescue – Sweden
Detta är en unik kurs som erbjuden grunder i eftersöksdykning för exempelvis frivilligorganisationer som behöver öva rutiner, procedurer såväl som övning i att samverka med myndigheter och hantera anhöriga, allmänhet och den egna personalen. Utbildningen bedrivs i samverkan med myndigheter och innehåller en del teori, men med tyngdpunkt på att öva in standardprocedurer samt scenariobaserad övning i samverkan med polis och räddningstjänst.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0