Ledarskapsutbildningar

Alla våra bokningsbara kursdatum har startgaranti – d.v.s. att om du anmält dig till ett datum så kommer kursen att gå på detta datum.

Finns inget datum eller hittar du inget som passar? Kom med önskemål, så kontaktar vi dig!

Snorkelinstruktör
NAUI-utbildningen till snorkelinstruktör syftar till att skapa instruktörer som kan utbilda och certifiera elever att snorkla med minimala risker. Kursen genomförs under en helgdag och ger deltagaren möjlighet att själv utbilda och certifiera snorklare. Datum kommer vi överens om vid intresse för utbildningen.


Divemaster
NAUI Divemaster-nivån är den högsta NAUI-ledarskapscertifieringen förutom instruktör. Programmet är utformat för att utbilda erfarna och kunniga dykare för att organisera och genomföra trevliga dykutfärder för certifierade dykare. Kursen innefattar mycket självstudier, eLearning samt dykning vid minst 10 dykdagar. Schemat sätts i detalj med respektive Divemasterkandidat.


Assistant Instructor
NAUI Assistant Instructor-nivån är en certifieringsnivå inom NAUIs ledarskapsutbildningar. Programmet är utformat för att introducera studenterna till grunderna som dykinstruktör. Programmet lär dig också de grundläggande vattenkunskaper som behövs för att vara en skicklig assistent. Certifieringen tillåter individer att hjälpa instruktörer i genomförandet av dykutbildningar.
NAUIs Assistent Instructor-certifiering rekommenderas starkt som ett steg i utvecklingen till NAUI Instructor.


Open water Instructor
NAUI ITC (Instructor Training course) består av en utbildningsdel (ITP) och en kvalificerings-/certifieringsdel (IQP)

ITP omfattar c:a 10-12 dagar och IQP omfattar 2 dagar.

Programmet kan köpas som en total (ITC) alternativt del för del (ITP + IQP).

Utöver delarna ovan tillkommer NAUIs medlemsavgift som erläggs direkt till NAUI efter avslutad IQP


Instructor Trainer
Som NAUI Instructor Trainer har du möjligheten att genomföra ITC-delen av en Instruktörsutbildning. Som Instructor Trainer förbereder och lär du Instruktörskandidaterna allt de ska kunna och behöver behärska som sedan bedöms av en Course Director under IQP (Instructor Qualification Program).


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0