Vrakdykning i Dalarö dykpark

Östersjön är ett vrakmuseum. Enligt marinarkeologerna finns det över hundratusen vrak i Östersjön och 100-tals välbevarade runt Stockholms skärgård.
Vill du också dyka på vrak? Upplev den bästa vrakdykningen i Stockholms skärgård med JoyDive!

Dalarö Dykpark

Dalarö dykpark består av vraken Bodekull, Anna-Maria, Jutholmsvraket, Riksäpplet, Gröne Jägaren, Ingrid Horn och Kostervraket. Av dessa är de tre förstnämnda skyddade som skeppsvraksområde, och och får endast besökas tillsammans med utbildad vrakguide. Naturligtvis kan du besöka dessa med JoyDives vrakguide!

  • Handelsskeppet Anna-Maria byggdes i Amsterdam 1694, sjönk 6 februari 1709 efter en brand ombord. Hon var då fullastad med plankor och stångjärn.
  • Jutholmsvraket sjönk runt år 1700. Vraket är oidentifierat och namnet kommer av att det ligger strax invid Jutholmen.
  • Bodekull, tidigare kallad Dalarövraket, var en fregatt byggd 1660 på uppdrag av kung Karl X Gustav. Den byggdes i Karlshamn som vid tiden hette Bodekull. Fartyget sjönk 1678.

Dalarö är en historiskt viktig knutpunkt för sjöfarten i Östersjön. Där har örlogsflottan varit placerad, och där togs stora sjötullen ut, alltså avgifter på import och export av varor. Därför finns det många vrak här.


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0