Specialutbildningar

Välj bland kursdatum nedan, eller kom med ön

Alla våra bokningsbara kursdatum har startgaranti – d.v.s. att om du anmält dig till ett datum så kommer kursen att gå på detta datum. Startgaranti kan ej ges på isdykarkurs – där isläget kan förhindra ett kurstillfälle.

Finns inget datum eller hittar du inget som passar? Kom med önskemål, så kontaktar vi dig!

Deep Diver
Denna kurs ger dykaren kunskap och färdigheter för att planera och göra djupa dyk (18-40 m) samtidigt som riskerna minimeras och man undviker behovet av dekompression.


Drysuit Diver
Denna kurs ger träning i användning av torrdräkter för att dykaren ska bli bekant och bekväm med sina dräkt, ha kontroll och utökad förmåga att hantera avvägning.


Ice Diver
Denna kurs ger dykaren de kunskaper och färdigheter som behövs för att minimera risker i och få erfarenhet av dykning under is. Dykningen under kursen är begränsade till maximalt 30 meters inträngande (30m från vaken).


Night & Limited Visibility Diver
Denna kurs ger dykaren de färdigheter och kunskaper som behövs för att minimera riskerna med dykning på natt och/eller med begränsad sikt.


Search & Recovery Diver
Kursen utbildar dykaren med de färdigheter och kunskaper som krävs för att utföra undervattensuppgifter som vanligtvis behövs av en erfaren dykare som ska söka efter och bärga föremål som har gått förlorade i vattenmiljöer.


Training Assistant
Denna kurs kvalificerar dykaren med de färdigheter och kunskaper som krävs för att agera som träningsassistent under dykutbildningar. Kursens mål är att utbilda dykaren till att hjälpa andra under träningsaktiviteter som övervakas av en instruktör. Kursen förbättrar dykarens allmänna färdigheter och förmågor men ersätter inte specifika ledarskapskurser.


Underwater Archaeology
Denna kurs går igenom de metoder som används av arkeologer under vattnet i sina studier och bevarande av maritima historiska platser. Användningen av tidigare berättelser om maritima arkeologiska fynd och platsarbeten är en viktig del av denna kurs.


Wreck Diver 
Kursmålen är att ge dykaren de kunskaper och färdigheter som krävs för att få erfarenhet och minimera riskerna vid vrakdykning. Vrakdykning (extern undersökning) definieras som dykning runt ett sjunket fartyg, flygplan eller skräpfält.