Ledarskapsutbildningar

Divemaster
NAUI Divemaster-nivån är den högsta NAUI-ledarskapscertifieringen förutom instruktör. Programmet är utformat för att utbilda erfarna och kunniga dykare för att organisera och genomföra trevliga dykutfärder för certifierade dykare.

Assistant Instructor
NAUI Assistant Instructor-nivån är en NAUI-ledarskapsnivåcertifiering. Programmet är utformat för att introducera studenterna till grunderna för dykinstruktör. Programmet lär också individer de grundläggande vattenkunskaper som behövs för att vara skickliga assistenter. Certifieringen tillåter individer att hjälpa instruktörer i genomförandet av dykutbildning. NAUI Assistent Instructor-certifiering rekommenderas starkt som ett steg i utvecklingen till NAUI Instructor.