Därför är vi ett NAUI-center!

NAUI är en organisation med en ganska lysande karriär och historia. Den grundades 1959, och sedan dess har det satt standarden för certifieringsprogram.

Till skillnad från andra dykorganisationer har NAUI inte expanderat lika mycket. Dess huvudkontor finns fortfarande i USA. Det är dock inte lika utbrett i resten av världen.

NAUI är en ideell organisation. Faktum är att det i det officiella bolagsregistret är NAUI registrerat som en ideell utbildningsförening. Samtidigt har denna organisation en mycket speciell filosofi baserad på kvalitet framför kvantitet.

Därför är kurserna ofta med färre deltagare, men som får en mer omfattande utbildning. Idén att utbilda många människor, ur NAUIs perspektiv, skulle minska den uppmärksamhet som var och en kräver.

NAUIs undervisningsmetod
NAUI-metoden är mycket flexibel, eftersom utbildarna kan utforma undervisningsprocessen. Av denna anledning kommer var och en att instruera eleverna individuellt allteftersom de lär sig eller tillgodogör sig varje lektion.

Till exempel, om instruktören anser att du behöver fler dyk i öppet vatten för att öva, kan dem utökas. Om delar av förmågorna som dykare är lättlärda så kan mindre fokus läggas på dessa och utbildningen koncentreras på de förmågor som behöver uppmärksamhet.

Så fort du är klar med den första kursen kan du gå andra certifieringsprogram. NAUI har olika nivåer av kurser.

NAUI Training process diagram
NAUI-utbildningsprocessen innehåller följande kursnivåer:

Skin Diver (snorkeldykare)
Open Water Scuba Diver
Avancerad Scuba Diver
Specialitetskurser
Master Scuba Diver
Tekniska kurser
Ledarskapskurser (AI, DM, SDI)
Instruktör


Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0