Eldningsförbud i Stockholms län

Sedan 15/7 råder eldningsförbud i hela Stockholms län.
Vid kurser och utfärder – ta med sådant som går att förtära kallt. Under vattenytan är förhållanden oförändrade och vi kör på som vanligt!