NAUIs dykutbildningar

Många arméer har valt NAUI för sina dykprogram. Ett nyligen avslutat är den nederländska arméns Fighting Falcon F-16, vars skvadron utbildas inom NAUI. För många militärpersonal är dessa ytterligare färdigheter utgångspunkten för en karriär efter avslutad tjänstgöring.
Valet av NAUI utbildningsprogram görs av det faktum att NAUI tillhandahåller mycket hög standard för undervisning, kompromisslösa säkerhetsprinciper inom såväl rekreations- som teknisk utbildning och certifikaten inte bara erkända utan också väl ansedda runt om i världen.
NAUI ( National Association of Underwater Instructors ) är en av de äldsta ideella utbildningsorganisationerna i världen. NAUIs mål är att göra det möjligt för människor att njuta av undervattensaktiviteter så säkert som möjligt genom att erbjuda högkvalitativ praktisk utbildning och aktivt främja skydd och bevarande av undervattensmiljön. För att åstadkomma detta tränar, kvalificerar och certifierar NAUI ledare och instruktörer, sätter minimistandarder för olika nivåer av dykutbildning och tillhandahåller en mängd olika program, produkter och stödmaterial för att hjälpa ledare och instruktörer att övervaka och lära dem dykning. 

NAUI : s huvudmål återspeglas också i organisationens motto:
Dive Safety Through Education”

NASA 5

NAUI tillhandahåller också publikationer och annat material till utbildningscentra och institutioner som erbjuder ackrediterad utbildning. Denna professionella hjälp är relaterad till huvudmålet för NAUI – att lära allmänheten hur man dyker.

Som en pionjär inom dykutbildning har NAUI utvecklat många program och lösningar som antagits av hela dykindustrin. NAUI fortsätter att öka dyksäkerheten genom att förbättra sina standarder och program. I USA har utbildningsprogrammet valts som giltigt för militär- och astronaututbildning vid NASA: s Johnson Space Center i Houston ( NASA Neutral Booyancy Laboratory vid Johnson Space Center ). 

NASA 6

Där erbjuds träning inom rörelse i viktlöshet ( Extra Vehicular Activities – EVA ) och rymdpromenader i världens största pool – ett laboratorium som innehåller en undervattenskopia av den berömda International Orbital Station ( Apollo – Soyuz-programmet ). Samarbetet mellan NAUI och NASA (NBL – Laboratory) resulterar i utvecklingen av gemensamt utbildningsmaterial och utbildning av utbildningspersonalen med astronauter, vilket säkerställer högsta säkerhetsnivå.

I USA utbildas enheter från US Navy Seals , Coast Guard , Special Fire Brigades, räddningstjänster och andra specialtjänster i enlighet med NAUI- standarderna i både öppna och stängda dyk. Anställda inom US National Parks service och National Oceanic and Atmospheric Administration ( NOAA ) får NAUI-utbildning och certifiering. I många länder runt om i världen utbildas polis, räddningstjänst och räddningsavdelningar för statliga och privata organisationer i enlighet med NAUI-programmet. Även många andra kända personer som olympiska mästare, skådespelare är NAUI-certifierade dykare (Dan O’Brien, Kevin Kostner).