DAN har uppdaterad information för dykare efter COVID-19

DAN har tagit fram nytt hälsoformulär. Klicka på bilden för att ladda ner det.

Diver’s Alert Network (DAN) har uppdaterade råd till dykare som har drabbats av Covid-19-infektioner och planerar att återuppta dykning. Covid-19 har särskilda konsekvenser för dykare eftersom SARS-COV-2-viruset påverkar hjärtat, lungorna samt cirkulations- och andningsorganen – de organ som mest påverkas av tryck när vi dyker.

Medicinska rekommendationer för att återvända till dykning
Obs! Alla medicinska godkännandestester för dyk bör utföras av en specialist inom dykning (hyperbar). Alla hjärt- (lung-) eller lungtest (lungfunktion) som utförs på grund av Covid-19 bör tolkas och valideras av en dykläkare som en del i den processen. 

  • Dykare som har testat positivt för Covid-19 men förblev helt asymptomatiska:  vänta minst 30 dagar från det första negativa testet innan du genomför godkännande för att återuppta dykning.
  • Hade symtomatisk Covid-19:  vänta minst 30 dagar från det första negativa testet, plus ytterligare 30 dagar utan symtom (totalt två månader) innan du genomför godkännande för att återuppta dykning utförd av en dykmedicinsk specialist.
  • På sjukhus med Covid-19 eller relaterade lungproblem : vänta minst tre månader innan du genomför godkännande för att återuppta dykning som utförs eller samordnas av en specialist inom dykmedicin. Undersökning bör inkludera fullständig lungfunktionstest, ett träningstest med syremättnadsmätning och en högupplöst CT-skanning av lungorna för att verifiera att de är normala igen.
  • Sjukhus med Covid-19 eller relaterade hjärtproblem:  vänta minst tre månader innan du ansöker om fit-to-dive-godkännande utfört eller samordnat av en dykmedicinsk specialist. Undersökning bör inkludera hjärtutvärdering, inklusive ekokardiografi och ett träningstest (träningselektrokardiografi) för att fastställa normal hjärtfunktion.